Szakmai illeszkedés eredménylap

Mérési azonosító
20056_70
Mérési sor
pw4_ff_v1
Mérés időpontja
2023.06.12
Mérés időtartama
01:56:46
Nyilatkozat
A szakmai illeszkedés eredménylap célja, hogy megmutassa, hogy a kitöltő mennyire illeszkedik a szakma által támasztott követelményekhez. Az eredménylapon feltüntetett szakmai illeszkedés a teszten nyújtott teljesítményen alapul. A feltüntetett pontszám (PWFI) a PractiWork saját fejlesztésű mutatószáma. Megmutatja, hogy az egyén teljesítménye mennyire van közel egy nemzetközi adatbázisból származó, az optimális teljesítményhez szükséges referenciaértékhez. Minél nagyobb ez az érték, annál inkább illeszkedik az egyén a szakmához. Figyelem! A PWFI csak a teljesítményteszteken nyújtott teljesítményen alapul, nem veszi számításba a tesztkitöltő egyéb jellemzőit (végzettségét, érdeklődését, egyéb körülményeit). Emiatt a PWFI önmagában nem alkalmazható humán erőforrással kapcsolatos döntések meghozatalára (pl. felvételi döntésre), a szerepe a döntések elősegítése az egyéb körülmények figyelembe vételével.
Szakmához illesztés
A kiválasztott kategóriához nem tartozik adat!
8211
Mechanikaigép-összeszerelő
70 PWFI
Szakmareleváns képességek
A kiválasztott kategóriához nem tartozik adat!
Motoros képességek
Kognitív képességek
Képesség összegzés
Személyiség összegzés
Munkastílus
Hozzáállás
Működés
Főbb jellemzők
A mérésünk alapján:
  • A finommotoros képességek enyhén átlag alattiak.
  • A kognitív képességek enyhén átlag felettiek.
  • Munkavégzését kifejezett precizitás és gyors munkavégzés jellemzi.
  • Munkáját kifejezetten lelkiismeretesen végzi, munkatársaihoz az átlaghoz hasonló barátságsággal viszonyul.
  • A munkavégzéshez szükséges képességei átlag alattiak, a munkához való hozzáállása átlagos.

Egyéni jellemzők részletezése

Kognitív képességek - FIGYELEM
Koncentráció
Szimultán kapacitás
Pszichomotoros képességek - MOZGÁSVEZÉRLŐ KÉPESSÉGEK
Több végtag koordinációja
Mozgáskövetés
Reakcióképesség
Érzékelés - AUDITÍV KÉPESSÉGEK
Auditív figyelem
Hallásérzékenység
Hanglokalizáció
Fizikai képességek - HAJLÉKONYSÁG, EGYENSÚLY, KOORDINÁCIÓ
Hajlékonyság
Dinamikus hajlékonyság
Egész test egyensúlya
Egész test koordinációja
Kognitív képességek - GONDOLKODÁS ÉS ÖTLETALKOTÁS
Kategória rugalmasság
Deduktív gondolkodás
Induktív gondolkodás
Szerialitás
Eredetiség
Problémaérzékenység
Memória
Könnyed ötletelés
Pszichomotoros képességek - FINOM VEZÉRLÉSI KÉPESSÉGEK
Kézstabilitás
Kézügyesség
Ujjak ügyessége
Érzékelés - VIZUÁLIS KÉPESSÉGEK
Színmegkülönböztetés
Mélységészlelés
Közelrelátás
Távolra látás
Ragyogásérzékenység
Éjszakai látás
Perifériás látás
Kognitív képességek - TÉRI KÉPESSÉG
Térbeli tájékozódás
Vizualizáció
Kognitív képességek - ÉSZLELÉS
Mintázatfelismerés
Észlelési pontosság
Értelmezési gyorsaság
Pszichomotoros képességek - REAKCIÓIDŐ ÉS GYORSASÁG
Reakcióidő
Végtag mozgás sebessége
Csukló-ujj sebesség
Fizikai képességek - FIZIKAI ERŐ
Statikus erő
Dinamikus erő
Robbanékony erő
Törzs erő
Állóképesség
Készségek - MATEMATIKA
Számolási készség
Matematikai gondolkodás
Készségek - SZÖVEGÉRTÉS
Beszédfelismerés
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése
Készségek - KIFEJEZŐKÉSZSÉG
Írásbeli kifejezőkészség
Beszédérthetőség
Szóbeli kifejezőkészség

Személyiség részletei

Őszinteség-szerénység
Őszinteség
Tettető
Őszinte
Igazságosság
Szabálykerülő
Becsületes
Kapzsiság kerülés
Egyszerű
Hivalkodó
Szerénység
Szerény
Önhitt
Érzelmi stabilitás
Félelemérzet
Félénk
Vakmerő
Szorongás
Szorongó
Nyugodt
Dependencia
Függő
Független
Szentimentalitás
Érzékeny
Érzéketlen
Extraverzió
Kifejezőkészség
Visszafogott
Beszédes
Szociális bátorság
Szégyenlős
Magabiztos
Szociabilitás
Visszahúzódó
Társaságkedvelő
Élénkség
Fásult
Élénk
Barátságosság
Megbocsájtás
Haragtartó
Megbocsájtó
Szelídség
Veszekedős
Szelíd
Rugalmasság
Merev
Alkalmazkodó
Türelem
Lobbanékony
Türelmes
Lelkiismeretesség
Szervezettség
Szétszórt
Szervezett
Szorgalom
Passzív
Szorgalmas
Perfekcionizmus
Felületes
Maximalista
Óvatosság
Hirtelen
Megfontolt
Nyitottság
Esztétika megbecsülése
Nem műpártoló
Műpártoló
Érdeklődés
Nemtörődöm
Érdeklődő
Kreativitás
Ötlettelen
Kreatív
Szokatlanság
Hagyományos
Szokatlan